Up (parent)

INVENTORY OF SHIPWRECKS IN TURKEY PROJECT (TÜBEP), AEGEAN REGION

Dokuz Eylül Üniversitesi , Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde, Sualtı Arkeolojisi kapsamında
yürütülmekte olan projemizin ilk etabı olan Ege Bölgesi çalışmaları 2008 yılı itibarı ile başarıyla tamamlanmıştır.
Söz konusu proje 2 yıl süreyle TÜBITAK tarafından desteklenmiştir.