TÜRKIYE BATIK ENVANTERI PROJESI (TÜBEP), EGE BÖLGESI

Dokuz Eylül Üniversitesi , Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde, Sualtı Arkeolojisi kapsamında yürütülmekte olan projemizin ilk etabı olan Ege Bölgesi çalışmaları 2008 yılı itibarı ile başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu proje 2 yıl süreyle TÜBITAK tarafından desteklenmiştir.