Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Kelenderis (Aydıncık) Sualtı Çalışmaları - (2002 - 2006)

ODTÜ Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları Gurubu

2004 Dönemi Çalışmaları

ODTÜ - SAT BAG tarafından 1992 yılından beri sürdürülmekte olan Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırması'na, 1987 yılından beri sürdürülmekte olan Kelenderis Arkeolojik Kazıları projesine katılarak devam edilmiş, aradan geçen üç yıl süresince Yılanlı Ada önlerindeki çapalama alanına yoğunlaşılmış, 2004 yılında ise Erkut Arcak'a adadığımız Yılanlı Ada Erkut Arcak Batığı çalışılmıştır. 2004 yılı sualtı çalışmalarımız 14-30 Ağustos 2004 tarihleri arasında Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA) desteği ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmalarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu ve ODTÜ Rektörlüğü tarafından da desteklemiştir. Sualtı Araştırmalarında da Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü Mersin Müzesinden Arkeolog Mustafa Ergun temsil etmiştir. Teknik Dalışlarda kullanılacak bilgisayar yazılımı desteğini de bu konuda dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Global Underwater Explorers - GUE yapmaktadır.

Fotoğraf: Tahsin Ceylan @ Kilikya 2004
Fotoğraf: Tahsin Ceylan @ Kilikya 2004

Aydıncık Yılanlı Ada bölgesinde yapılan çalışmalarda uygulanan farklı teknikler gözönünde bulundurulduğunda, 2003 yılı çalışmalarında kullanılan kareleme tekniğinin bu seneki çalışmada da tekrarlanması uygun görülmüştür. Referans hatları çekerek uyguladığımız kareleme yöntemi, Yılanlı Ada kıyısında kuzeybatı yönünde 55-57 metre aralığında bulunan batık alanı üzerinde daha dar kapsamda da olsa uygulanmıştır. Yaklaşık 85 m2'lik görünen batık alanı üzerine 3x3 metre ölçülerinde kareler döşenmiştir. Buna bağlı olarak kareler içinde genel amphora dağılımı incelenmiş, görünen durumda olan amphoraların sayımı yapılmış ve bölgenin eskiz çizimleri tamamlanmıştır. Ayrıca dijital video ile batık alanı üzerinde detaylı görüntüleme çalışması yapılmıştır. Batığın dönemi ve kargosu üzerine bilgi toplamak ve tespit çalışmalarını kesinleştirmek için batık üzerinden, yerleri önceden belgelenen iki adet ticari amphora ve bir adet küçük testi su üstüne çıkartılmıştır. Ayrıca batık alanının, 2003 yılında ayrıntılı çalışmaları yapılan Yılanlı Ada Çapalama Bölgesi ile konumsal olarak ilintisi de sağlanmıştır.

Batık kargosunun miktarı ve durumu hakkında daha kesin veri toplayabilmek amacıyla batık alanı üzerinde yüzey incelemeleri yapılmıştır. Daha önce kazı ekibi tarafından belirlenen, batık kargosuna ait iki adet amphora ve bunlara ek olarak batık alanında belirlenen farklı bir örnek olan testi, ekipteki arkeologlar gözetiminde su üstüne çıkartılmıştır. Bu operasyonun devamında su yüzüne çıkarılan arkeolojik malzemenin temizlik ve koruma çalışmaları başlatılmıştır. Bu bağlamda önce eserler tuzlu sudan arındırılmaya başlanmış ve mekanik temizlikleri yapılmıştır. Eserler arasında daha çok laboratuvar ortamında temizleme ve koruma gerektiren kurşun çipo ve kelepçesi ise, İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile sağlanan anlaşma sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alındıktan sonra, buraya nakledilmiş ve yapılan işlemler sonucunda geri alınmıştır. 2004 yılı çalışmaları sırasında su üstüne çıkartılan tüm eserler Silifke Müzesi'ne teslim edilmiştir.

Fotoğraf: Tahsin Ceylan @ Kilikya 2004
Fotoğraf: Tahsin Ceylan @ Kilikya 2004
     Başa Dön     |           TINA      |           ODTÜ-SAT      |           Kilikya Araştırması