Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Kelenderis (Aydıncık) Sualtı Çalışmaları - (2002 - 2006)

ODTÜ Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları Gurubu

2005 Dönemi Çalışmaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları Gurubu (ODTÜ-SAT BAG), 1992 yılından beri sürdürmekte olduğu "Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırması"nın 2005 yılı sualtı keşif ve araştırma dalışlarını Mersin ili Silifke ilçesine bağlı Yeşil Ovacık beldesi ile Taşucu arasında kalan Tisan (Aphrodisias) - Mavikent - Boğsak kıyı şeridinde ve Dana Adası'nın çevresinde yapmıştır.

Kilikya Kıyıları'nın sualtı arkeolojik değerlerinin tespit ve belgelenmesini amaçlayan bu çalışma öncesinde Silifke Müzesi ile görüşülmüş, ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynaklar tespit edilmiştir. Sualtı dalışları tamamen dalış yasağı olmayan yerlerde yapılmasına rağmen, araştırma öncesinde de Mersin ili Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik birimlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Araştırmanın parasal desteği, ODTÜ-SAT BAG'ın son 4 yıldır tüm sualtı araştırmalarını destekleyen Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı - TINA tarafından karşılanmıştır. Araştırma ekibimiz, Mavikent sitesinin desteği sayesinde 16 kişilik ODTÜ-SAT BAG dalıcısı ile 20 - 31 Ağustos 2005 tarihlerinde keşif ve araştırma dalışlarını tamamlamıştır.

Fotoğraf: Volkan Evrin @ Kilikya 2005
Fotoğraf: Volkan Evrin @ Kilikya 2005

Kilikya Araştırmaları öncesinde yoğun kara çalışması yapılan ve arkeolojik ön bilgilerin toplanması ile başlayan bir çalışmadır. Buna ek olarak yerel dalgıçlardan, balıkçılardan ve yöre halkından alınan genel bilgiler doğrultusunda araştırma yapılacak alanlar seçilmektedir. 2005 yılı çalışma bölgesi de coğrafi yapısı ile Dağlık Kilikya (Anemurium - Kelenderis - Seleukeia) ile Düzlük Kilikya (Soli - Mersin - Tarsus - Adana) arasında bir geçiş noktası olan ve Taşucu Körfezi olarak bilinen kısımda, Tisan (Ovacık Yarımadası ve Kösrelik Adası - Aphrodisias) - Mavikent - Boğsak kıyı şeridi ile Dana Adası'nın (Pithyussa Adası) çevresi olarak seçilmiştir. Doğal liman yapıları ve kıyı şeridinde bulunan arkeolojik kalıntılar bu bölgeyi araştırmaya değer kılmaktadır.

ODTÜ-SAT BAG dalıcıları, önceden belirlenen dalış noktalarına 2-3 kişilik ekipler halinde teknik becerilerine uygun derinliklerde dalarak keşif dalışlarını gerçekleştirmiştir. Dalışlar sırasında görülen arkeolojik değere sahip bulgular çizim ve fotoğraflar ile belgelenmiştir. Önemli keşif noktalarında sualtı görüntülemeleri de yapılmıştır. 10 günlük dalış kampı sonucunda 16 araştırma dalıcısı 160 aletli dalış yapmış ve 150 saatin üzerinde sualtı taraması gerçekleştirmiştir.

Sualtı araştırmalarının sonucunda Dana Adası civarındaki topukta ve Boğsak yakınlarındaki bir koyda olmak üzere iki batık alanı belgelenerek görüntülenmiştir. Her iki batık alanı da yerel dalgıçlar tarafından bilinen, ancak kayıtlara geçirilmemiş batıklardır.

Dana Adası bölgesindeki topukta bulunan batığın hemen hemen tüm kargosu yağmalama sonucunda hasar görmüştür. Fakat, kumun altında halen sağlam parçalar da bulunmaktadır. Boğsak yakınlarında bulunan batık ise, kayalara bindirerek battığı veya zamanla dalgaların da etkisiyle kayalık ve sığ kıyı kenarına dek sürüklendiğinden kargosu darmadağınık ve hasarlıdır. Bunun dışında Tisan - Kösrelik Adası çevresinde bol miktarda tam ve kırık amphoralara rastlanmıştır. Dana Adası çevresinde de karada bulunan arkeolojik kalıntılara yakın kıyı şeridinde mimari yapılar ve amphora kırıkları tespit edilmiştir. Yeşil Ovacık yarımadasının çevresinde, Dana Adası kıyılarında ve dalış yapılan diğer noktalarda metal çapalara rastlanmış, ancak taş çapaya rastlanmamıştır.

Kilikya Araştırması sonucunda elde edilen arkeolojik bulgular, batık alanlarının mevkileri ve koordinatları ile beraber Silifke Müzesi eli ile Kültür Bakanlığı'na bildirilmiştir.

     Başa Dön     |           TINA      |           ODTÜ-SAT      |           Kilikya Araştırması