Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Kelenderis (Aydıncık) Sualtı Çalışmaları - (2002 - 2006)

ODTÜ Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları Gurubu

2006 Dönemi Çalışmaları

2006 yılı çalışmalarımız Prof.Dr. Levent Zoroğlu başkanlığında yürütülen Kelenderis Kazıları bünyesinde 2-10 Eylül'de Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı - TINA desteğiyle Aydıncık Yılanlı Ada'da gerçekleşti. Bu yıl ki çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı Dalıcı-Arkeolog Umut Görgülü temsil etmiştir. Burada 4 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarda bulunan ve belgelenen 50 kadar taş ve metal çapanın eksik kalan ölçüm, çizim ve fotoğraflama çalışmaları tamamlandı. Bu alan Akdeniz kıyılarında az sayıda belgelenmiş çapalama alanlarından biridir. Geç Tunç Çağı'na kadar uzanan geniş bir zaman diliminde kullanılan çapaları barındıran bu alanda, çapa tipolojisine girmiş pek çok türün (tek delikli, iki delikli, üç delikli taş çapalar; taş çipo; kurşun çipo ve kelepçesi; yay, T ve Y şekilli metal çapalar) örnekleri bulunmaktadır. Amacımız, bu çapalama alanı konusunda uluslararası yayınlar yaparak Türkiye sualtı arkeolojisi adına ODTÜ-SAT Batık Araştırmaları Gurubu olarak katkıda bulunmaktır.

Fotoğraf: Volkan Evrin @ Kilikya 2006
Fotoğraf: Volkan Evrin @ Kilikya 2006
Fotoğraf: Volkan Evrin @ Kilikya 2006
Fotoğraf: Volkan Evrin @ Kilikya 2006

2003 ve 2004 yıllarında yapılan çalışmaları tamamlar nitelikte olan bu dalışlar sonunda eksik kalan tüm çapaların kaba çizimleri bitirilmiş ve boyutsal ölçüleri de alınmıştır. Toplamda 78 adet olan dalışlar en derini 43 metre olmak üzere, dalış bilgisayarları yönetiminde yapılmış ve güvenlik amaçlı olarak da oksijen durakları ile desteklenmiştir. Dalışlarda herhangi bir tehlikeli durum ve sorun oluşmamıştır.

Fotoğraf: Volkan Evrin @ Kilikya 2006
Fotoğraf: Volkan Evrin @ Kilikya 2006
     Başa Dön     |           TINA      |           ODTÜ-SAT      |           Kilikya Araştırması