Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Kelenderis (Aydıncık) Sualtı Çalışmaları - (2002 - 2006)

ODTÜ Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları Gurubu

1985 yılında bir gurup deniz tutkunu ODTÜ öğrencisi ve akademik üyesi tarafından kurulan ODTÜ Sualtı Topluluğu, kurulduğu gündeki şevk ve heyecanını koruyarak çalışmalarına devam etmekte ve üyelerinin dalış becerilerini bilimsel çalışma ve araştırmalara yönelterek yıllar boyu yaptığı çalışmalar ile sualtı camiası içinde saygın bir yer edinmiştir.

Yaptığı çalışmalarda sualtı etiği ve dalış kurallarına en yüksek seviyede dikkat eden ODTÜ-SAT dalıcıları, her zaman "Sualtından fotoğraftan başka birşey alma ve kabarcıktan başka birşey bırakma!" ilkesine bağlı kalmışlardır. Kuruluşunda "Türkiye kıyıları ve içsularındaki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin araştırılması, korunması ve tanıtılması" ilkesini benimseyen topluluk, yıllar içinde bu konuda bir çok önemli ve alanında ilk çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu çerçeve içinde her sene ODTÜ-SAT bünyesinde eğitimini alan bir çok dalıcı sualtı camiasına kazandırılmaktadır. Şu anda da Mağara Dalışı ve Araştırmaları Gurubu (MADAG), Ekoloji Araştırmaları Gurubu (EKOG), Batık Araştırmaları Gurubu (BAG), Akdeniz Foku Araştırmaları Gurubu (AFAG), Serbest Dalış Gurubu (SDG) ve Fotografi ve Vidyografi Gurubu (FOVAG) şeklinde alt guruplara ayrılan ODTÜ-SAT, pek çok sualtı araştırması yürütmektedir.

Batık Araştırmaları Gurubu (BAG) olarak, 1987 yılından beri Türkiye denizlerinde pek çok bilimsel araştırmaya imza atılmış ve bu çalışmalar, ulusal ve uluslararası dergilerde, toplantılarda ve sempozyumlarda sunulmuş ve yayımlanmıştır. Tüm araştırma ve eğitim çalışmaları kendi üyelerimizce yapılmaktadır. Ayrıca üyelerimiz, Türkiye sularında yapılan çeşitli sualtı yüzey araştırmalarına ve kıyı bölgelerde yapılan kara kazılarına destek olmak amacıyla katılmaktadır. Üyelerimiz ulusal ve uluslararası sualtı kazılarına, toplantılara ve iş ocaklarına (workshop) davet edilmektedir.

Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (KİLİKYA), 1992 yılında ODTÜ-SAT üyeleri tarafından Türkiye'nin Doğu Akdeniz kıyılarını (Suriye sınırından, Anamur-Gazipaşa bölgesine kadar) kapsayacak uzun soluklu bilimsel bir çalışma olarak başlatılmıştır. İlk çalışmalar, 1992 ve 1993 yıllarında Antakya kıyılarında yapılmış ve Kültür Bakanlığı'nın izni ve gözetiminde, çok değerli bulgularla sonuçlanmıştır. M.S. 2-4. yüzyıla tarihlenebilen bir arkeolojik batık, taş çapalar, cam külçeler, amphoralar bulunmuş ve Kültür Bakanlığı'nın izni ile de örnek eserler çıkarılarak Hatay Arkeoloji Müzesi'ne verilmiştir. 1994 yılında Anamur-Gazipaşa bölgesi taranarak, sular altında kalmış bir kilise kalıntısı, çeşitli amphoralar ve çapalar tespit edilmiştir. 1996-2001 yılları arasında Kilikya çalışmaları Mersin-Aydıncık bölgesini ve çevresini kapsayacak şekilde devam etmiştir.

2002 yılından itibaren Kelenderis Kazıları çerçevesinde Prof.Dr. Levent Zoroğlu'nun başkanlığındaki bir ekip olarak, Kültür Bakanlığı'nın da izni ile söz konusu bölgede sualtı araştırması yapılmasına karar verilmiştir. ODTÜ-SAT olarak geçmiş tecrübelerimizden ve bilgi birikimimizden de yararlanarak Aydıncık ve çevresinde önemli görülen dalış bölgeleri Kazı heyeti ile beraber belirlenmiştir. 2002 - 2006 yılları arasında Aydıncık çevresindeki kıyı alanlarında ve yakın bölgelerdeki adalar çevresinde keşif ve inceleme dalışları gerçekleştirilmiştir. Antik Kelenderis açıklarında bulunmakta olan Yılanlı Ada ve çevresinde çok değerli bilimsel ve arkeolojik bulgular tespit edilmiş, örnek eserler çıkartılmış ve bilimsel makaleler yayınlanmıştır.

     Başa Dön     |           TINA      |           ODTÜ-SAT      |           Kilikya Araştırması